Witamy na stronie Laboratorium Komputerowego


Studentko i Studencie I roku!

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami opisującymi:

i innymi w sekcji dla studentów oraz z regulaminem korzystania z zasobów Laboratorium Komputerowego.

Nowy serwer studencki

Laboratorium Komputerowe udostępniło nowy serwer studencki, pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Debian "Buster" 10. Większość usług powinna już działać poprawnie.

UWAGA: Zmianie uległy klucze publiczne serwera. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w terminalu lub oknie klienta SSH (usunięcie odpowiednich wpisów w pliku known_hosts). W systemach z rodziny Linux wystarczy polecenie ssh-keygen -R students.mimuw.edu.pl. Podajemy skróty SHA256 nowych kluczy publicznych:

ECDSA: IBCLQBat2c/bN4aET3Ex9ML8eWxDoewSUl4b6TqyrTQ
ED25519: CB92AwRVNifbdxoCTv7SutuGVudofHZ5+ovFsgzegns
RSA: eDqDuzvGnfz/b3WyNwW0IyutyEBlQLVPXJNnN1ylCDE

Wszelkie błędy oraz braki w oprogramowaniu prosimy zgłaszać na adres lk@mimuw.edu.pl.

05-10-2023 11:57

GitLab na MIM-ie

Laboratorium Komputerowe udostępniło serwis GitLab pod adresem https://gitlab.mimuw.edu.pl. Z GitLaba mogą korzystać wszyscy pracownicy naukowi, doktoranci i studenci. Ze względu na ograniczenia dyskowe obowiązują limity: 120MB per repozytorium i 12 repozytoriów per użytkownik. Pomoc jest dostępna tu.

02-01-2022 19:11

Nowy serwer druku

Laboratorium Komputerowe udostępniło nowy serwer wydruku obsługujący wszystkie drukarki na naszym Wydziale.

Instrukcje aktualizacji stacji roboczych i notebooków dostępne są na stronie https://cups.mimuw.edu.pl

27-02-2020 23:26