Sprzęt w salach komputerowych

Laboratorium Komputerowe oddaje do dyspozycji studentów i pracowników Wydziału 10 pracowni komputerowych. Ich ogólną charakterystykę można znaleźć w tabeli poniżej.

Pracownia Nazwa kodowa Typ komputera
2041 Red Apple iMac Late 2013
Intel Core i5-4570, 8GB RAM
nVidia GeForce GT755M Mac Edition [GK107M]
2042 Pink Dell Precision Tower 3620
Intel Xeon E3-1240 v6, 16GB RAM
nVidia Quadro P400 [GP107GL]
2043 Orange Dell Precision Tower 3620
Intel Xeon E3-1240 v6, 16GB RAM
nVidia Quadro P400 [GP107GL]
2044 Brown Dell Precision Tower 3620
Intel Xeon E3-1240 v6, 16GB RAM
nVidia Quadro P400 [GP107GL]
2045 Green Dell Precision Tower 1700
Intel Xeon E3-1220 v3, 8GB RAM
nVidia NVS 315 [GF119]
3041 Khaki Dell Precision Tower 3630
Intel Core i5-8500, 16GB RAM
nVidia Quadro P400 [GP107GL]
3042 White Dell Precision Tower 3630
Intel Core i5-8500, 16GB RAM
nVidia Quadro P400 [GP107GL]
3043 Cyan Dell Precision Tower 3630
Intel Core i5-8500, 16GB RAM
nVidia Quadro P400 [GP107GL]
3044 Blue Dell Precision Tower 3630
Intel Core i5-8500, 16GB RAM
nVidia Quadro P400 [GP107GL]
3045 Violet Dell Precision Tower 3630
Intel Core i5-8500, 16GB RAM
nVidia Quadro P400 [GP107GL]

We wszystkich salach znajdują się projektory multimedialne z ekranami. W każdej z nich znajduje się 16 stanowisk, z których jedno przeznaczone jest dla wykładowcy i jest podłączone do projektora.

Komputery w pracowniach 2041 - 3045 są przeznaczone głównie do zajęć dydaktycznych, ale między zajęciami oraz w sobotę są dostępne dla wszystkich użytkowników. Można też korzystać z tych pracowni podczas zajęć w których się nie uczestniczy, ale wyłącznie za zgodą prowadzącego.

Dostępne systemy operacyjne i oprogramowanie

Każda stacja robocza pozwala na uruchomienie jednego z dwóch dostępnych systemów operacyjnych: Debian 12 i Windows 10. Dodatkowo w sali RED dostępny jest macOS Mojave. Do logowania należy użyć poświadczeń z serwera students. Komputery pracujące pod kontrolą systemu Linux pozwalają na pracę zdalną - szczegóły znajdują się tu.

W systemie Debian można sprawdzić listę zainstalowanego oprogramowania wydając polecenie dpkg -l.

Informacje na temat rzutników.

Sala Możliwe podłączenie
2041 HDMI + VGA
2042 HDMI + VGA
2043 HDMI + VGA
2044 HDMI + VGA
2045 HDMI + VGA
2180 HDMI
3041 HDMI
3042 HDMI
3043 HDMI
3044 HDMI
3045 HDMI
3180 HDMI + VGA
4050 VGA + HDMI
4060 VGA
4070 VGA + HDMI
4420 VGA
5050 VGA
5060 VGA + HDMI
5070 VGA
5440 VGA
5820 VGA