Działalność Laboratorium Komputerowego

Laboratorium Komputerowe (LK, LabKom) jest jednostką organizacyjną Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego i mieści się w budynku Wydziału przy ulicy Banacha 2. W okresie zajęć Laboratorium jest czynne w dni powszednie od godziny 8:30 do godziny 20:00, a w soboty od godziny 9.00 do godziny 14.30. W okresie wakacji i innych przerw godziny pracy są podawane na niniejszej stronie i na tablicach informacyjnych Laboratorium.

Laboratorium Komputerowe zajmuje się obsługą informatyczną Wydziału MIM UW w zakresie:

  • konfiguracji oraz utrzymywania kont pracowniczych i studenckich,
  • poczty elektronicznej i innych usług działających na Wydziałowych serwerach,
  • opieki nad sprzętem i oprogramowaniem w salach Laboratorium oraz Administracji Wydziału,
  • opieki nad serwerami Wydziałowymi i usługami (takimi jak np. DNS, DHCP, bazy danych, etc.),
  • opieki nad serwerami związanymi z projektami informatycznymi, które prowadzi Wydział,
  • opieki nad częścią drukarek wydziałowych (Administracja i publiczne drukarki sieciowe),
  • opieki nad siecią lokalną (gniazdka, adresacja IP, dostęp do Internetu, bezpieczeństwo, Wi-Fi),
  • złomowania i napraw sprzętu komputerowego,
  • wypożyczania projektorów multimedialnych i notebooków dla prowadzących zajęcia,
  • drukowania prac dyplomowych (oraz innych w uzasadnionych przypadkach).