Witamy na stronie Laboratorium Komputerowego


Studentko i Studencie I roku!

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami opisującymi:

i innymi w sekcji dla studentów oraz z regulaminem korzystania z zasobów Laboratorium Komputerowego.

Nowy serwer studencki

Laboratorium Komputerowe udostępniło nowy serwer studencki, pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Debian "Buster" 10. Większość usług powinna już działać poprawnie.

UWAGA: Zmianie uległy klucze publiczne serwera. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w terminalu lub oknie klienta SSH (usunięcie odpowienich wpisów w pliku known_hosts). W systemach z rodziny linux wystarczy polecenie ssh-keygen -R students.mimuw.edu.pl. Podajemy skróty SHA256 nowych kluczy publicznych:

ECDSA: nFeJ3Ll+dO7dm0gwRwr+k9/v+FH5udDlJmv6XjU7W70
ED25519: PNymmJ/FUgvs733oi3UWnMYJHXckiDPJBqV8Iwck+rE
RSA: 4HGX/Yu03mX9hQ0ppOZz8gXgW1qi5LAmsd1L+6axbQs

Wszelkie błędy oraz braki w oprogramowaniu prosimy zgłaszać na adres lk@mimuw.edu.pl.

15-09-2020 23:43

Zmiany w funkcjonowaniu Laboratorium

W związku z zarządzeniem Rektora oraz Władz Wydziału Laboratorium Komputerowe pozostanie nieczynne do odwołania.

W uzasadnionych wypadkach o dostępie do Laboratorium decyduje Kierownik Laboratorium. Wypożyczanie sprzętu będzie możliwe w ciągu tygodnia w godzinach 10:00-14:00, poza weekendami.

Studentów oraz pracowników zachęcamy do zapoznania się z zakładką Praca zdalna oraz śledzenia zmian na stronie Wydziału i Monitora UW.

15-03-2020 23:23

Nowy serwer druku

Laboratorium Komputerowe udostępniło nowy serwer wydruku obslugujący wszystkie drukarki na naszym Wydziale.

Instrukcje aktualizacji stacji roboczych i notebooków dostępne są na stronie https://cups.mimuw.edu.pl

27-02-2020 23:26