Zgłaszanie awarii, dostęp do zasobów

 • Logowanie do maszyny students, do komputerów w salach Laboratorium (zmiana hasła),
 • sprzęt w salach Laboratorium,
 • MSDN i wypożyczanie płyt CD/DVD z oprogramowaniem,
 • wypożyczaniem projektorów multimedialnych i notebooków,
 • drukowanie prac dyplomowych:

Operator (pok. 2030, 2040 - dyżurka).

 • System Windows w salach Laboratorium lub na maszynach cob, terminator, predator,
 • konta pod Windows na (m. in. na maszynach cob, terminator):

Jacek Bednarz (pok. 2020, tel. 5544202).

 • Komputery w Administracji:

Jacek Bednarz (pok. 2020, tel. 5544202) lub Marcin Tomasiak (pok. 5150, tel. 5544515).

 • Poczta wydziałowa (pracownicza i studencka),
 • logowanie i inne usługi na maszynie duch,
 • system Linux na komputerach w salach Laboratorium i maszynie students,
 • konta w systemie Linux (m.in. na maszynach duch, students),
 • bazy w MySQL:

Kierownik LK (pok. 3010, tel. 5544391).

 • Sieć wydziałowa (także WI-FI i IPv6):

Kierownik LK (pok. 3010, tel. 5544391).

 • Awarie drukarek którymi opiekuje się LK (drukarki w Administracji i drukarki sieciowe ogólnodostępne), brak toneru,
 • złomowanie i naprawy sprzętu:

Robert Kamiński (pok. 3030, tel. 5544303).

 • Rezerwacje projektorów lub notebooków:

(pok. 2030/2040, tel. 5544203/5544204, e-mail: rezerwacje@mimuw.edu.pl).


 • Projektory multimedialne oraz notebooki wypożyczane są z pokoju 2030 po uprzedniej rezerwacji. Rezerwacje mogą być jednorazowe lub semestralne.

 

Uwaga!
Laboratorium Komputerowe nie zajmuje się stacjami roboczymi pracowników Wydziału (z wyjątkiem Administracji). W przypadku kłopotów z komputerami prosimy o kontakt z administratorami Instytutów, szczegóły niżej. Administratorzy Instytutów podlegają bezpośrednio dyrektorom Instytutów, jednak, dla wygody zamieszczamy grafik ich dyżurów.