Jak wypełniać formularz zgłoszeniowy do przetargu


Formularze zgłoszeniowe są dostępne tu:

W przypadku chęci zakupu innego urządzenia np. skanera, tabletu powyższe tabele można odpowiednio zmodyfikować, zmieniając nazwy parametrów, usuwając niektóre wiersze itp.

Wymagania związane z opisem sprzętu

Opisując sprzęt nie należy stosować nazw produktów i producentów, np. w opisie procesora zamiast Intel Core i5-9600K@3.70GHz powinno się podać realną wydajność w punktach wg któregoś z testów, wyniki np. popularnego PassMark dla bardzo wielu procesorów są dostępne na stronie cpubenchmark.net. Ta sama zasada dotyczy kart graficznych, dźwiękowych itp.

Opis sprzętu powinien być wykonany możliwie dokładnie, należy też umieścić nazwę modelu, jest to potrzebne do opracowania zamówienia zbiorczego, jednak wspomniana nazwa nie może zostać opublikowana dla potencjalnych dostawców. Wynika z tego, iż nie ma całkowitej pewności, że zostanie dostarczony konkretny model/typ urządzenia, jeśli istnieje na rynku inny, tańszy, spełniający specyfikację.

Ważne

W odpowiednich rubrykach tabeli należy umieścić numer grantu, imię i nazwisko kierownika grantu, szacunkową kwotę (z pewnym zapasem) możliwą do wydania w związku z zakupem. Należy pamiętać, iż ceny uzyskane w przetargu mogą się różnić (czasem na niekorzyść) od tych w sklepach internetowych. W polu kwoty należy posłużyć się wartością netto, pamiętając, że zerową stawką VAT są objęte jedynie:
  • Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, stacjonarne zestawy komputerowe
  • Drukarki, skanery
  • Urządzenia komputerowe do pism Braille'a
  • Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (przełączniki, routery, modemy)

Do formularza należy dołączyć zrzut ekranu lub skan jednej lub najlepiej dwóch ofert np. sklepów internetowych dotyczących danego modelu sprzętu. Jest to element szacowania ceny, niezbędny do dokumentacji przetargowej.

Niekompletne zamówienie nie będzie mogło stać się częścią postępowania.

W przypadku wątpliwości, przed wysłaniem formularza należy skonsultować opis sprzętu z Administratorem Instytutu:
  • Instytut Informatyki i IMSiM p. Krzysztof Marut, email: kmarut@mimuw.edu.pl, pok. 3020, tel.: 22 5544302
  • Instytut Matematyki p. Tomasz Kończyk, email: tkonczyk@mimuw.edu.pl, pok. 3020, tel.: 22 5544302

W przypadku pytań proceduralnych, terminów itp. należy kontaktować się z p. Agnieszką Adamczyk, email: aadamczyk@mimuw.edu.pl, pok. 2090, tel.: 22 5544220.

W razie chęci zakupu sprzętu serwerowego i utrzymywania go w serwerowni Wydziału bardzo proszę o kontakt z Laboratorium Komputerowym (lk@mimuw.edu.pl), pok. 3010, tel.: 22 5544391.

Wysyłanie zamówienia i terminy

Wypełniony formularz (lub formluarze) i załączniki należy wysłać na adres zamowienia@mimuw.edu.pl w terminach:
1 - 31 stycznia
1 - 30 czerwca