Własna strona WWW i baza w MySQL

Każdy pracownik Wydziału ma możliwość umieszczenia własnej strony WWW na maszynie duch.

Czynności w skrócie:

cd ~
mkdir public_html
chmod u+rwX,o+X public_html -R

Opis czynności krok po kroku:

 • Założyć we własnym katalogu domowym podkatalog public_html.
 • Następnie należy zmienić prawa dostępu do tego katalogu na co najmniej rwx-----x.
 • Swoje strony należy umieszczać właśnie w katalogu ~/public_html. Prawa dostępu dla tychże stron powinny być ustawione na rw-r--r--, aby umożliwić ich przeczytanie przez serwer.
 • Zalecane - zamiast poprzednich dwóch punktów: można też użyć ACL, aby umożliwić dostęp do strony przez sieć, ale nie koniecznie dawać dostęp do niej wszystkim użytkownikom serwera:

  setfacl -m g:http:r plik
  Podobnie można postąpić z katalogami (w szególności public_html):

  setfacl -m g:http:x ~/public_html
 • Domyślnie w katalogu jest czytany plik o nazwie index.html, więc tak się powinien nazywać plik ze stroną główną. Twoja strona ma adres http://duch.mimuw.edu.pl/~nazwa_konta/ lub http://www.mimuw.edu.pl/~nazwa_konta/, gdzie nazwa_konta to identyfikator (login) na maszynie duch.
 • W przypadku chęci posiadania innej nazwy strony niż standardowa, prosimy o kontakt z administratorem (pok. 3010).
 • Dla pracowników Wydziału jest dostępny serwer bazy danych (MySQL), w razie potrzeby posiadania bazy, prosimy o kontakt z administratorem (pok. 3010).
 • W uzasadnionych przypadkach strona może posiadać inną nazwę, np. http://nazwa.mimuw.edu.pl, lub http://www.mimuw.edu.pl/nazwa.