Jak zainstalować swoją stronę na koncie?

 

Czynności w skrócie:

cd ~
mkdir public_html
chmod u+rwX,o+X public_html -R

Opis czynności krok po kroku:

 • Założyć we własnym katalogu domowym podkatalog public_html.
 • Następnie należy zmienić prawa dostępu do tego katalogu  na co najmniej rwx-----x.
 • Swoje strony należy umieszczać właśnie w katalogu ~/public_html. Prawa dostępu dla tychże stron powinny byc ustawione na rw-r--r--, aby umożliwić ich przeczytanie przez serwer.
 • Zalecane - zamiast poprzednich dwóch punktów: można też użyć ACL, aby umożliwić dostęp do strony przez sieć, ale nie koniecznie dawać dostęp do niej wszystkim użytkownikom serwera:

  setfacl -m g:http:r plik
  
  Podobnie można postąpić z katalogami (w szególności public_html):

  setfacl -m g:http:rx ~/public_html
  
 • Domyślnie w katalogu jest czytany plik o nazwie index.html, więc tak się powinien nazywać plik ze stroną główną. Twoja strona ma adres http://students.mimuw.edu.pl/~xy000000/, gdzie xy000000 to Twój identyfikator na STUDENTS.

Jak pisać i umieszczać skrypty PHP i CGI?

Ponieważ niektórzy studenci nadużywali tego, że skrypty PHP uruchamiały się z prawami użytkownika "http", administrator students wyłączył bezpośrednią obsługę skryptów PHP na naszym serwerze.

Aby plik został zinterpretowany jako skrypt PHP musi mieć rozszerzenie .php. Skrypt będzie działać na prawach użytkownika, na którego stronie jest umieszczony.

Aby skrypty PHP i CGI działały plik i katalog w którym są umieszczone muszą spełniać pewne warunki związane z bezpieczeństwem. Nie możesz nadawać grupie ani others uprawnień do pisania. Plik który ma uprawnienia rwxrw-r-- lub rwxrwxrwx nie zostanie wykonany.

Zmiana konfiguracji PHP

Z powodu problemów z renderowaniem stron XHTML wyłączona została opcja short_open_tag w konfiguracji PHP. W związku z tym tylko znaczniki <?php i <script> oznaczają początek skryptu PHP. Sam znacznik <? nie zostanie rozpoznany poprawnie jako oznaczenie kodu PHP.