Windows 7

 

Z listy dostępnych sieci Wi-Fi wybrać eduroam.

Natepnie wpisać poświadczenia, jak na obrazku poniżej.

Jeśli system nie dopasuje właściwych ustawień do sieci należy ręcznie dodać połączenie. W tym celu z Panelu sterowania wybrać Centrum sieci i udostępniania, a następnie kliknąć w Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi.

Dodać nowe połączenie.

Kliknąć Ręcznie utwórz profil sieciowy.

Wpisać nazwę sieci, wybrać typ zabezpieczeń i szyfrowania jak na obrazku poniżej.

Zmienić ustawienia połączenia.

Przejść do zakładki Zabezpieczenia, kliknąć w Ustawienia.

Odklikać Weryfikuj certyfikat serwera, kliknąć OK.

Przejść do Ustawień zaawansowanych, określić tryb uwierzytelnienia na Uwierzytelnienie użytkownika, kliknąć Zapisz poswiadczenia.

Wypełnić poświadczenia tak jak na obrazku poniżej.