System zarządzania projektami

Laboratorium Komputerowe uruchomiło system zarządzania projektami (Redmine):

https://dev.mimuw.edu.pl/

Jak korzystać

Projekty mogą być zakładane na potrzeby zajęć. Aby uzyskać projekt w systemie, należy wysłać e-mail na adres dev@mimuw.edu.pl zawierający:

  • nazwę projektu,
  • loginy uczestników,
  • wskazanie managera projektu (większe uprawnienia).
Aby projekt mógł zostać utworzony, wszyscy uczestnicy muszą zalogować się do systemu przed wysłaniem zgłoszenia. Należy logować się za pomocą nazwy użytkownika ze students oraz centralnym hasłem.