Wypożyczanie sprzętu multimedialnego

Laboratorium Komputerowe dysponuje notebookami i projektorami multimedialnymi do wypożyczania dla potrzeb dydaktycznych pracownikom Wydziału. Po szczegóły zapraszamy tutaj.

Zajętość sal komputerowych

Aktualny plan zajęć można znaleźć w portalu wydziałowym.

Numery sal komputerowych:

  • 1 p. 2041-2045
  • 2 p. 3041-3045

Sprzęt w salach komputerowych

W chwili obecnej dysponujemy dziesięcioma salami komputerowymi. Poniższa tabela zawiera krótkie zestawienie aktualnego wyposażenia pracowni (kolory odzwierciedlają nazwy komputerów w danej sali według schematu: red00, red01, itd.):

Pracownia Typ komputera Przeznaczenie
2041, red
16 stanowisk+projektor
Intel Core i5-4570, 3,2GHz (8 GB RAM)
Nvidia GeForce GT755M, HDD 1TB
Zajęcia dydaktyczne
i prace własne studentów
2042, pink
16 stanowisk+projektor
Intel Xeon E3-1240v6 3.70GHz (16 GB RAM)
nagrywarki DVD, Nvidia Quadro P400, HDD 1TB
Zajęcia dydaktyczne
i prace własne studentów
2043, orange
16 stanowisk+projektor
Intel Xeon E3-1240v6 3.70GHz (16 GB RAM)
nagrywarki DVD, Nvidia Quadro P400, HDD 1TB
Zajęcia dydaktyczne
i prace własne studentów
2044, brown
16 stanowisk+projektor
Intel Xeon E3-1240v6 3.70GHz (16 GB RAM)
nagrywarki DVD, Nvidia Quadro P400, HDD 1TB
Zajęcia dydaktyczne
i prace własne studentów
2045, yellow
16 stanowisk+projektor
Core i7 870 2,93GHz/Xeon E3 1270 3,4GHz (4GB RAM),
nagrywarki DVD, Nvidia quadro NVS 295/300, HDD 500GB
Zajęcia dydaktyczne
i prace własne studentów
3041, khaki
16 stanowisk+projektor
Intel Core Quad Q9550 2,8GHz (4 GB RAM),
GeForce 9500 GT, DVD-ROM, HDD 500GB
Zajęcia dydaktyczne
i prace własne studentów
3042, green
16 stanowisk+projektor
Intel Xeon E3-1220 3,1GHz (8 GB RAM)
nagrywarki DVD, Nvidia NVS 315, HDD 500 GB
Zajęcia dydaktyczne
i prace własne studentów
3043, cyan
16 stanowisk+projektor
Intel Core 2 duo E8400 3GHz (2 GB RAM)
nagrywarki DVD, Nvidia quadro NVS 290, HDD 300GB
Zajęcia dydaktyczne
i prace własne studentów
3044, blue
16 stanowisk+projektor
Intel Core 2 duo E8400 3GHz (4 GB RAM)
nagrywarki DVD, Nvidia quadro NVS 290, HDD 500GB
Zajęcia dydaktyczne
i prace własne studentów
3045, violet
16 stanowisk+projektor
Intel Core 2 duo E8400 3GHz (4 GB RAM)
nagrywarki DVD, Nvidia quadro NVS 290, HDD 500GB
Zajęcia dydaktyczne
i prace własne studentów

 

We wszystkich salach znajdują się projektory multimedialne z ekranami. W każdej z nich znajduje się 16 stanowisk, z których jedno przeznaczone jest dla wykładowcy i jest podłączone do projektora.

Komputery w pracowniach 2041 - 3045 są przeznaczone głównie do zajęć dydaktycznych, ale między zajęciami oraz w sobotę są dostępne dla wszystkich użytkowników. Można też korzystać z tych pracowni podczas zajęć w których się nie uczestniczy, ale wyłącznie za zgodą prowadzącego.

We wszystkich laboratoriach z wyjątkiem 3041 dostępne są nagrywarki DVD.

 

Systemy operacyjne dostępne w salach

Wydziałowe Laboratorium Komputerowe umożliwia zapoznanie się z najczęściej spotykanymi systemami operacyjnymi. W LK są dostępne środowiska Linux i Windows 7. Na każdym komputerze działa program startujący (boot manager) umożliwiający uruchomienie komputera z jednym z dostępnych systemów operacyjnych. Konfiguracje są dostosowane do możliwości sprzętowych i posiadanych licencji dlatego nie na wszystkich stacjach jest zainstalowane dokładnie to samo oprogramowanie.

W każdym z tych środowisk są dostępne popularne aplikacje użytkowe, jak również narzędzia programistyczne pozwalające na realizację programów nauczania przewidzianych w ramach studiów. We wszystkich środowiskach zainstalowane są kompilatory języków programowania Pascal, C i C++, JAVA.

Ponadto są dostępne specjalistyczne środowiska programistyczne umożliwiające tworzenie projektów bazodanowych, systemowych i sieciowych.

Do rozwijania wiedzy o systemach relacyjnych baz danych są dostępne serwery typu SQL (maszyna students - PostgreSQL, MySQL, Oracle).

Zainstalowane oprogramowanie umożliwia zdobycie profesjonalnej wiedzy fachowej. Dzięki zainstalowaniu popularnych aplikacji biurowych możliwe jest również zdobycie doświadczenia w przetwarzaniu tekstów (OpenOffice, MSOffice, Latex) i danych liczbowych, niezbędnego do przygotowania pracy magisterskiej lub licencjackiej.

Szczegółowe informacje o zainstalowanym oprogramowaniu można znaleźć w dziale Oprogramowanie.