Ustawianie przekierowania

Po zalogowaniu się na serwer pocztowy przez ssh, trzeba utworzyć plik .forward w katalogu domowym. W pliku tym należy podać adres na który chcemy przekierować pocztę. Jeśli kopie wiadomości mają pozostawać na serwerze plik .forward powinien mieć następującą zawartość:

\login 
adres.na.ktory.przekierowujemy@domena.pl

UWAGA!

login to nazwa użytkownika na serwerze:

  • duch - w przypadku pracownkiów
  • students - gdy użytkownik jest studentem (inicjały i numer indeksu).

Przekierowanie można też ustawić korzystając z dostępu do poczty przez stronę (Webmaila - horde). Po zalogowaniu należy wybrać: Poczta-> Forwards.