Problemy z wydrukiem

Jeżeli dokument nie chce się wydrukować należy sprawdzić czy:

 • drukowany plik jest poprawnego typu (tylko PDF, PS, TXT)
 • nie został przekroczony limit drukowania (logując się w systemie USOD).
 • w drukarce jest papier (w drukarce lp2040a papier musi znajdować się w obu podajnikach)

Jeżeli żaden z powyższych punktów nie przyniósł rozwiązania problemu, a drukowany plik był formatu PDF lub PostScript, najprawdopodobniej z jakiegoś powodu plik jest nieczytelny dla drukarki. Należy wtedy przekonwertować go do PS lub PDF a następnie wydrukować przetworzony plik.

Pliki PDF i PostScript można przekonwertować za pomocą poleceń:

 • PostScript -> PostScript:
  ps2ps input.ps output.ps
 • PostScript -> PDF:
  ps2pdf input.ps output.pdf
 • PDF -> PostScript:
  pdf2ps input.pdf output.ps