• X-protokół (Windows, tylko z komputerów w salach)

  Jeśli korzystamy z Windows, możemy połączyć się ze students w trybie graficznym. Należy uruchomić środowisko Cygwin i wydać polecenie:

  X -xkblayout pl -query students
  
  lub skorzystać ze skrótu na pulpicie: students.bat

   

 • X-protokół (Linux, tylko z komputerów w salach)

  Pod linuksem, jeśli logujamy się za pomocą Menedżera biurka GNOME (gdm - logowanie graficzne - standard od roku akademickiego 2006/2007), należy wybrać z menu Operacje gdm-a: Zdalne logowanie poprzez xdmcp, aby połączyć się ze students.

  Uwaga! Powyższe sposoby działają tylko w obszarze sieci wydziałowej!

 • X forwarding przez ssh (Linux, z dowolnego miejsca)

  Można też uruchamiać aplikacje w trybie graficznym bez logowania przez gdm na students. Wystarczy (np. z domowego komputera) uruchomić X-sy i połączyć się przez ssh ze students (z opcją -X lub -Y) pisząc np. w xtermie:

  ssh -Y students
  
  Teraz można uruchomić aplikację na serwerze, która wyświetli się na komputerze w Laboratorium lub domowym, np:

 • xclock &
  
  W ww. sposób możemy pracować z dowolnego miejsca, natomiast logowanie za pomocą xdm (gdm), jest dostępne jedynie z sieci wydziałowej.

   

 • X forwarding przez ssh + Xnest (Linux, z dowolnego miejsca)

  Przy użyciu programu Xnest można uzyskać pełne środowisko - podobnie jak w punkcie 2, ale również z poza sieci wydziałowej. Należy połączyć się podobnie jak w punkcie 3, a następnie uruchomić:

  Xephyr -query students :numer_pulpitu
  
  Gdzie numer_pulpitu jest wybraną liczbą, nie zajętą przez nikogo innego.

   

 • X forwarding przez ssh + Xnest (Windows, z dowolnego miejsca)

  Przy użyciu programu Xnest można uzyskać pełne środowisko - podobnie jak w punkcie 1, ale również z poza sieci wydziałowej. Należy w ustawieniach klienta ssh włączyć przenierowanie X (dla putty: Connection -> SSH -> X11 -> Enable X11 forwarding). Następnie trzeba lokalnie uruchomić Xserwer (z cygwina), ale nie dodając opcji "-query students", czyli:

  X -xkblayout pl
  
  Następnie przez ssh wydać polecenie:
 • Xephyr -query students :numer_pulpitu
  
  Gdzie numer_pulpitu jest wybraną liczbą, nie zajętą przez nikogo innego.

   

 • Vncserver (Linux i Windows, z dowolnego miejsca)

  Jest możliwa (i wygodna!) praca w trybie graficznym za pomocą vnc. Należy zalogować się na students przez ssh i w terminalu użyć polecenia:

  vncserver
  
  Program poprosi o ustawienie hasła dostępowego (max. 8 znaków):

 • You will require a password to access your desktops.
  Password:
  
  Podajemy hasło. Można ustawić także hasło do pracy w trybie view-only. Następnie ukaże się komunikat:

 • New 'X' desktop is students:5
  Creating default startup script /home/.../.vnc/xstartup
  Starting applications specified in /home/.../.vnc/xstartup
  Log file is /home/.../.vnc/students:5.log
  
  Teraz już można się połączyć z maszyną students np. z domu w oknie terminala pod linuksem należy wykonać polecenie:

 • vncviewer students.mimuw.edu.pl:5
  
  Liczba "5" to identyfikator pulpitu uruchomionego przez serwer (przy uruchamianiu serwera trzeba na to zwrócić uwagę, w przeciwnym wypadku nie uda się połączyć z własną sesją).
  Następnie trzeba podać wcześniej ustawione hasło. Ukaże się okno graficznej sesji z uruchomionym prostym windowmanagerem i oknem terminala. Teraz już można uruchomić dowolną aplikację wpisując jej nazwe: np. xclock. Aby korzystać z vncviewer pod linuksem należy mieć zainstalowany pakiet xtightvncviewer. W zależności od dystrybucji, nazwa pakietu może być inna niż podana.
  Pod Windows również można korzystać z narzędzia vncviewer, oprogramowanie znajduje się na stronie: http://www.tightvnc.com/. Należy pobrać i zainstalować tightvnc (paczka zawiera serwer i klienta).