• X forwarding przez ssh (Linux, z dowolnego miejsca)

  Należy uruchomić X Window System i połączyć się przez ssh z duchem (z opcją -X lub -Y) pisząc np. w xtermie:

  ssh -Y duch
  
  Teraz można uruchomić aplikację na serwerze, która wyświetli się na komputerze w pokoju lub domowym, należy napisać w xtermie np.
 • matlab & 
 • Vncserver (Linux i Windows, z dowolnego miejsca)

  Jest możliwa (i wygodna!) praca w trybie graficznym za pomocą vnc. Należy zalogować się na ducha przez ssh i w terminalu użyć polecenia:

  vncserver -localhost
  
  Program poprosi o ustawienie hasła dostępowego:
 • You will require a password to access your desktops.
  Password:
  
  Podajemy hasło. Można ustawić także hasło do pracy w trybie view-only. Następnie ukaże się komunikat:
 • New 'X' desktop is duch:5
  Creating default startup script /home/.../.vnc/xstartup
  Starting applications specified in /home/.../.vnc/xstartup
  Log file is /home/.../.vnc/duch:5.log
  
 • Liczba "5" to identyfikator pulpitu uruchomionego przez serwer (przy uruchamianiu serwera trzeba na to zwrócić uwagę, w przeciwnym wypadku nie uda się połączyć z własną sesją).

  • Należy utworzyć tunel ssh, by móc bezpiecznie połączyć się z serwerem:
   ssh -L 3222:localhost:59[identyfikator_pulpitu] $USER@duch.mimuw.edu.pl
   
   Aby uruchomić graficzną sesję należy w oknie terminala pod linuksem wykonać polecenie:
  • vncviewer -SecurityTypes VncAuth localhost:3222
   
  • Następnie trzeba podać wcześniej ustawione hasło. Ukaże się okno graficznej sesji z uruchomionym prostym windowmanagerem. Teraz już można uruchomić dowolną aplikację. Aby korzystać z vncviewer pod linuksem należy mieć zainstalowany pakiet tiger-vncviewer. W zależności od dystrybucji, nazwa pakietu może być inna niż podana.

   Pod Windows również można korzystać z narzędzia vncviewer, oprogramowanie znajduje się na stronie: https://www.tigervnc.org/. Należy pobrać i zainstalować vncviewer.

  • W powyższy sposób można także uruchamiać Mathematice i Mupada ale są one dostępne na maszynie students.mimuw.edu.pl, więc zamiast stosowania nazwy hosta duch należy użyć dopowiednio students.