Jak przekazać pracę dyplomową do elektronicznego archiwum

Studenci Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki w celu złożenia pracy powinni:

 1. Przygotować pracę w formacie PDF - instrukcja jak to zrobić znajduje się w dalszej części tego tekstu;
 2. Nadać plikowi nazwę według formatu:
  • 1000-LIC-INF-<PESEL>.pdf - licencjat z informatyki
  • 1000-LIC-MAT-<PESEL>.pdf - licencjat z matematyki
  • 1000-MGR-INF-<PESEL>.pdf - magisterium z informatyki
  • 1000-MGR-MAT-<PESEL>.pdf - magisterium z matematyki
  • 1000-LIC-INF-MSMP-<PESEL>.pdf - licencjat z informatyki w systemie MISMaP
  • 1000-LIC-MAT-MSMP-<PESEL>.pdf - licencjat z matematyki w systemie MISMaP
  Obywatele Polski wpisują do nazwy pliku swój numer identyfikacyjny. Obcokrajowcy, którzy nie posiadają numeru PESEL, powinni zwrócić się do operatorów systemu USOS o wygenerowanie sztucznego identyfikatora.
 3. zadbać o to, aby nazwa pliku:
  • była napisana wielkimi literami,
  • nie zawierała polskich znaków,
  • nie zawierała odstępów (spacji),
  • zawierała rozszerzenie zapisane małymi literami, to znaczy ".pdf"
 4. Wejść na stronę Archiwum Prac Dyplomowych
 5. Zalogować się na stronie przy pomocy panelu Centralnego Serwera Uwierzytelniania
 6. Po zalogowaniu system powinien udostępnić autorowi pracy opcję MOJE PRACE w lewym menu.
 7. Po wyborze powyższej opcji użytkownik ma możliwość:
  • modyfikować dane o pracy
  • wysyłać lub kasować pliki z pracą
  • generować kartę pracy dyplomowej
  • przeglądać recenzje
 8. Po zakończeniu pracy należy pamiętać o wylogowaniu

Jak zapisać pracę dyplomową w formacie PDF

PostScript >> PDF

Najprostszy sposób na konwersję pliku PostScript do PDF to użycie polecenia ps2pdf. Typowe użycie polecenia ps2pdf wygląda następująco:

ps2pdf praca_dyplomowa.ps praca_dyplomowa.pdf

W systemach Unix (w tym Linux) to polecenie wchodzi w skład pakietu Ghostscript.

LaTeX >> PDF

Istnieją dwie główne metody generowania plików PDF:

ps2pdf

Pliki PostScript otrzymane na przykład ze zwykłej konwersji programem dvips można przepuścić przez ps2pdf tak, jak jest to opisane wcześniej.

pdflatex

Zamiast standardowego polecenia latex produkującego pliki dvi można użyć komendy pdflatex, której efektem jest gotowy plik PDF.

Open Office >> PDF

Open Office zapewnia najprostszy sposób otrzymywania plików PDF jakiego można sobie życzyć. Wystarczy wybrać ikonkę "Eksportuj jako PDF" na pasku narzędzi, a następnie podać nazwę pliku PDF i gotowe.

DOC >> PDF

Istnieje wiele sposobów konwersji dokumentów DOC do formatu PDF. Poniżej wymienione zostały wybrane programy wykonujące to zadanie. Są one skuteczne nie tylko dla dokumentów otrzymanych z edytora tekstu Word, ale także dla innych formatów.

 • PDFCreator
  • udostępniony na darmowej licencji GNU General Public License
  • zawiera zintegrowany Ghostscript
  • jest przetłumaczony na język polski
  • jest zainstalowany na komputerach w Laboratorium
  Tworzenie pliku PDF polega na skierowaniu wydruku na drukarkę o nazwie "PDFCreator". Nie należy przy tym zaznaczać opcji "drukuj do pliku", ponieważ tę funkcję realizuje sam program.
 • CutePDF Writer
  • udostępniony na darmowej licencji freeware,
  • wymaga zainstalowanego oprogramowania typu Ghostscript,
  • występuje także w wersji "Converter" ze zintegrowanym Ghostscriptem,
  • instaluje się jako drukarka.
  Tworzenie pliku PDF polega na skierowaniu wydruku na drukarkę o nazwie "CutePDF Writer". Nie należy przy tym zaznaczać opcji "drukuj do pliku", ponieważ tę funkcję realizuje sam program.

Skąd wziąć Ghostscript?

Linux

W systemie Linux sytuacja jest prosta, ponieważ oprogramowanie Ghostscript jest dostępne dla większości dystrybucji w postaci gotowych pakietów binarnych (rpm, deb, tgz). Ghostscript najczęściej jest dostępny razem z Twoją ulubioną dystrybucją Linuksa jako pakiet o nazwie "ghostscript".

Windows

W systemie Windows należy ściągnąć dwa pliki instalacyjne:

 1. Ghostscript - w chwili pisania tego tekstu dostepna była wersja 9.18 dla środowiska 32-bitowego
 2. GhostView - w chwili pisania tego tekstu dostępna była wersja 4.8 dla środowiska 32-bitowego

Instalujemy kolejno, najpierw interpreter Ghostscript, a następnie jego graficzny interfejs GhostView.

 

Autorzy dokumentu:

 • Artur Lewandowski
 • Katarzyna Rękorajska - drobne poprawki