Oprogramowanie w salach i na students dostępne pod Linuksem

Listę oprogramowania dostępnego w Laboratorium oraz na serwerze students można uzyskać za pomocą menadżera pakietów RPM:

rpm -qa

Odnalezienie konkretnego oprogramowania możiiwe jest za pomocą narzędzia grep. Wyjście programu rpm należy przekazać do porgramu grep wraz z częścią nazwy poszukiwanego oprogramowania (software w poniższym wywołaniu):

rpm -qa | grep software

Na przykład, odnalezienie wszystkich programów zawierających w nazwie człon gcc (a więc i samego gcc) odbywa się następująco:

rpm -qa | grep gcc

Odczytanie informacji na temat odnalezionego (oraz dowolnego innego zainstalowanego w systemie) oprogramowania odbywa się następująco:

rpm -qi software

Informacje na temat obydwu narzędzi znajdują się w podręczniku systemowym.

W katalogu /opt

  • Mathematica 6
  • MuPAD
  • Matlab 7 (Matlab jest dostępny także na duchu)
  • SICStus Prolog