Matlab, Mathematica, Mupad

Matlab jest dostępny w salach (Linux i Windows), na maszynie students (30 licencji - jednocześnie uruchomionych instancji) i na duchu (5 licencji dla pracowników).

Mathematica 6 jest dostępna w salach (Linux i Windows) i na maszynie students (jedynie 16 licencji). Oprogramowanie przeznaczone przede wszystkim dla studentów i dla potrzeb dydaktycznych.

Na potrzeby pracowników Wydziału dostępna jest Mathematica 7 (8 licencji sieciowych) na duchu. Można także posiadać instalację lokalną na stacji roboczej, łącząc się do serwera licencji na maszynie duch. Instalacje takie są wykonywane przez administratorów Instytutów. Jest możliwe także korzystanie z Mathematiki 7 bezpośrednio na duchu wg opisu dostępnego w dziale "Dla Pracowników".

Mupad jest zainstalowany na students i w salach.

Więcej informacji o zdalnym dostępie do ww. oprogramowania można znaleźć w dokumencie umieszczonym w dziale Dla pracowników.