Yosemite (OS X 10.10)

Z prawej strony menu ekranowego wybrać ikonę sieci i włączyć Wi-Fi, jak na rysunku poniżej.

Z listy dostępnych sieci wybrać eduroam.

Wprowadzić poświadczenia jak na rysunku poniżej. Kliknąć Przyłącz się.

System powinien automatycznie dopasować ustawienia zabezpieczeń. Jeśli tak się nie stanie należy przejść do Preferencji systemowych w menu Apple, a następnie kliknać w ikonę Sieć i ręcznie stworzyć profil sieciowy. Ustawienia zabezpieczeń dostępne są tu.