NetworkManager

 

Korzystając z graficznego menu NetworkManager'a "Połączenia sieciowe" (menu Ustawienia bądź System, w zależności od dystrybucji) dodać nowe połączenie.

Wybrać typ połączenia - Wi-Fi, kliknąć Utwórz.

W oknie SSID wpisać eduroam.

W zakładce Zabezpieczenia wybrać WPA i WPA2 Enterprise.

Wypełnić pola jak na obrazku poniżej.

Kliknąć Zapisz. Połączenie powinno nastapić automatycznie. Jeśli tak się nie stanie należy wybrać z listy dostępnych sieci Wi-Fi eduroam.