Podstawowym serwerem studentów MIM UW jest students.mimuw.edu.pl. Obsługuje on pocztę studencką (w domenie students.mimuw.edu.pl) oraz udostępnia uniksowe konta shellowe i katalogi domowe.

Katalog domowy jest dostępny po zalogowaniu na students, w salach oraz także pod Windows jako dysk Z:/.

Konta na maszynie students są zakładane automatycznie dla każdego studenta Wydziału MIM UW. Login (identyfikator użytkownika) ma następującą budowę (inicjały nr indeksu):

xy123456

Hasłem pozwalającym na pierwsze zalogowanie się jest hasło z IRK. Zalecana (a w przypadku niemożności zalogowania się - niezbędna) jest zmiana hasła (najlepiej zalogować się do systemu USOSWeb i od razu zmienić hasło). Za pomocą ww. hasła można się logować do komputerów w pracowniach (Linux, Mac OS X, Windows), pracować zdalnie na maszynie students.mimuw.edu.pl (ssh), korzystać z poczty,  logować się do USOSWeba.  Ponieważ ww. hasło  jest hasłem centralnym i daje dostęp do wielu sweriwsów uczelnianych,  powinno być odpowiednio bezpieczne (co najmniej 10 znaków, duże i małe litery oraz cyfry) i regularnie zmieniane np. co pół roku. System w obecnej chwili nie wymusza zmiany hasła. Jedyny sposób, aby je zmienić to:

  • jeśli użytkownik zapomniał hasła, należy wyświetlić stronę https://logowanie.uw.edu.pl/, kliknąć odnośnik "zapomniane hasło" i postępować zgodnie z instrukcją.
  • Nie jest możliwa zmiana hasła z poziomu systemów Linux (passwd), ani Windows.

Po ukończeniu studiów na Wydziale konto absolwenta nie jest kasowane. Można z niego nadal korzystać! (więcej informacji w dziale Dla Absolwentów).

Uwaga!
Konta studentów skreślonych są kasowane automatycznie przez system! W przypadku skreślenia należy jak najszybciej dokonać archiwizacji swoich danych.