Duch

Podstawowym serwerem pracowników i doktorantów MIM UW jest maszyna duch.mimuw.edu.pl - wszyscy pracownicy oraz doktoranci W. MIM powinni posiadać na niej konto. Maszyna ta obsługuje m.in. pocztę pracowniczą (w domenie mimuw.edu.pl), listy mailingowe (m. in. mimpp i mimp) i udostępnia uniksowe konto shellowe. Więcej informacji związanych z pocztą i duchem podano w innych dokumentach w dziale "Dla pracowników".

Na maszynę duch można logować się z dowolnego miejsca przez ssh. Pod Linuksem należy użyć polecenia ssh -l nazwa-uzytkownika duch.mimuw.edu.pl. Pod Windows można skorzystać z programu putty.

Konto na duchu posiada limit, aby sprawdzić zajętość swojego katalogu domowego należy użyć polecenia quota.

Po odbiór kont należy zgłaszać się do pok. 3010.