Drukowanie prac dyplomowych

Z powodu limitu drukowania prace magisterskie i licencjackie mogą być drukowane przez pracowników Laboratorium Komputerowego. W takim przypadku wydruk nie obciąża quoty studenta. Każdemu studentowi przysługują trzy kopie danej pracy.

Przygotowanie pracy do druku

 1. Upewnić się, że katalog public_html znajduje się w katalogu domowym. Jeżeli go nie ma, należy go utworzyć (mkdir ~/public_html). Katalog musi mieć nadane co najmniej uprawnienia odczytu i wykonania dla innych użytkowników (chmod o+rx ~/public_html).
 2. Umieścić pracę w katalogu public_html i nadać jej właściwą nazwę:
  • pracalic.pdf - dla prac licencjackich
  • pracamgr.pdf - dla prac magisterskich

  Przykładowo: mamy plik o nazwie moja_praca.pdf z pracą licencjacką, znajdujący się w katalogu domowym. Aby umieścić go w public_html należy wykonać polecenie mv moja_praca.pdf public_html/pracalic.pdf

 3. Nadać plikowi z pracą uprawnienia odczytu dla innych użytkowników (np. chmod o+r pracalic.pdf)
 4. Upewnić się, że pracę można pobrać za pomocą przeglądarki internetowej spod adresu: http://students.mimuw.edu.pl/~login_studenta/nazwa_pliku_z_pracą_z_punktu_2
 5. Gdy wszystkie powyższe punkty zostaną wykonane zgłosić się do pokoju 2030  lub dyżurki w 2040.