Drukowanie ze stacji roboczych w salach i serwera students

W Laboratorium Komputerowym Wydziału MIM UW istnieje możliwość bezpłatnego drukowania. Podobnie jak w przypadku powierzchni dyskowej na serwerze students, obowiązuje tu limit, który wynosi 150 stron na semestr. Wykorzystanie limitu jest liczone osobno dla każdej z drukarek. Prawo drukowania 150 stron semestralnie przyznaje się studentom w celu umożliwienia drukowania materiałów bezpośrednio związanych z procesem dydaktycznym.

Uwaga! Obecnie jest dostępna tylko jedna drukarka.

Lista drukarek dostępnych w Laboratorium:

  • lp2040a - HP LaserJet P4515X

Aby skorzystać z drukarki w systemie Linux, będąc zalogowanym na students lub bezpośrednio z komputerów w salach, wystarczy wydać polecenie:

  $ lp -d nazwa_drukarki plik

Dokument do druku plik może być tylko w formacie PDF, PS, oraz TXT,  nazwa_drukarki to lp2040a (w chwili obecnej jedyna dostępna w Laboratorium). Po wydaniu polecenia system poprosi o podanie hasła. Login i hasło są identyczne z przypisanymi do wydziałowej poczty studenckiej.

Pliki innych typów (np. DOC) są automatycznie usuwane z kolejki drukowania. Aby je wydrukować należy skonwertować je do pliku PDF (np. w programie OpenOffice wykonując eksport do PDF)  lub PostScript (wybierając opcję wydruku do pliku).

Uwaga!

Nie działa drukowanie bezpośrednio z aplikacji pod linuksem - trzeba najpierw wydrukować dokument do pliku, a następnie w opisany wyżej sposób wysłać go do drukarki w Laboratorium.

Ponieważ w chwili obecnej dostępna jest tylko jedna drukarka w komendzie lp nie trzeba specyfikować drukarki (można opuścić -d nazwa_drukarki), wtedy wybrana zostanie drukarka domyślna.

Wydruk należy odebrać z odpowiedniej drukarki znajdującej się w korytarzu laboratorium.

Stan swojego konta można sprawdzić pod adresem: http://usod.mimuw.edu.pl/. (Login i hasło takie jak do students). Strona ta jest dostępna tylko z sieci wydziałowej.


Uwaga!

Po zakończeniu semestru niewykorzystany limit przepada - wraz z rozpoczęciem nowego semestru licznik jest ustawiany od nowa na standardową wartość 150 stron.


Drukowanie prac magisterskich

Opisane zostało tutaj.

Skanowanie

Stanowiska komputerowe z podłączonymi skanerami są dostępne w wydziałowej bibliotece.