Konta na maszynie students

Po ukończeniu studiów na Wydziale konta studenckie nie są kasowane. Można się nimi posługiwać bez ograniczeń czasowych. Zastrzegamy sobie jednak prawo do kasowania kont nieużywanych przez okres dłuższy niż 2 lata oraz kont osób skreślonych z listy studentów. Istnieje też oczywiście możliwość skasowania konta na prośbę absolwenta. Do logowania należy używać haseł z systemu USOSWeb oraz loginu zbudowanego z inicjałów i numeru indeksu.

W przypadku zapomnienia hasła (hasło jest ważne przez rok) należy postępować zgodnie z informacjami na stronie https://logowanie.uw.edu.pl/. Jeli ktoś nie może się pojawić na Wydziale, można napisać maila na adres: m.bassa@mimuw.edu.pl w celu ustalenia innego sposobu zmiany hasła.